ἐκμοχθῆι

ἐκμοχθῆι
ἐκμοχθῇ , ἐκμοχθέω
work out with toil
pres subj mp 2nd sg
ἐκμοχθῇ , ἐκμοχθέω
work out with toil
pres ind mp 2nd sg
ἐκμοχθῇ , ἐκμοχθέω
work out with toil
pres subj act 3rd sg
ἐκμοχθῇ , ἐκμοχθέω
work out with toil
pres subj mp 2nd sg
ἐκμοχθῇ , ἐκμοχθέω
work out with toil
pres ind mp 2nd sg
ἐκμοχθῇ , ἐκμοχθέω
work out with toil
pres subj act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”